Algemene voorwaarden


 1. La Caracola Taaltrainingen Spaans behoudt zich het recht voor om vóór aanvang de cursus te annuleren. Bij annulering van een cursus door La Caracola wordt het gehele reeds betaalde bedrag gerestitueerd. Bij een onvoldoende aantal deelnemers kan in overleg met de cursisten besloten worden de cursus toch te laten plaatsvinden door óf de cursus in te korten óf het cursusgeld aan te passen.
 2. Groepslessen kunnen niet worden ingehaald of verplaatst.
 3. Directe inschrijving voor het gehele cursusjaar is bindend. Restitutie van de kosten is niet mogelijk.
  Betaling per module is bindend voor deze module. In geval van opzegging tijdens de module kan geen restitutie worden verleend.
 4. La Caracola volgt de vakantieplanning voor het onderwijs van de regio noord.
 5. Bij verzuim van de docent wordt de les ingehaald op een nader te bepalen tijdstip.
 6. Alle prijzen zijn exclusief lesmateriaal, tenzij anders vermeld bij de informatie van de betreffende cursus.
 7. De groepslessen worden gegeven in kleine groepen van minimaal 6 en maximaal 12 cursisten.
 8. Het is mogelijk om in te stromen in één van de lopende cursussen als er nog ruimte beschikbaar is. Informeer naar de mogelijkheden. Zie Instappen
 9. Uitschrijving van een module dient te twee weken voor de start van de volgende module schriftelijk te geschieden. Anders wordt het lesgeld van de tweede module in rekening gebracht.
 10. Tot tien dagen voor aanvang van de afgesproken cursus/workshop kunt u kosteloos annuleren. Bij annulering binnen 10 dagen voor aanvang van de cursus/workshop worden € 50,- reserveringskosten in rekening gebracht. Bij annulering na begin van de eerste les is er geen restitutie van de kosten meer mogelijk.
 11. Als bij inschrijving de cursus en/of workshop van uw keuze reeds volgeboekt is, dan wordt u in overleg op een wachtlijst geplaatst. La Caracola neemt contact met u op wanneer u aan een nieuwe cursus deel kunt nemen.
 12. Wanneer gaat de cursus door?
  • bij aanmelding van tenminste het minimaal aantal cursisten.
  • bij een kleiner aantal aanmeldingen wordt een alternatief voorgesteld, waarbij het cursusgeld wordt verhoogd.
  • bij een te laag aantal aanmeldingen wordt de cursus geannuleerd. In dat geval wordt het cursusgeld volledig gerestitueerd.
  • Genoemde wijzigingen worden uiterlijk een week voor aanvang van de cursus bekend gemaakt.

Aanvullende voorwaarden bij Lessen op maat

 1. Lessen op maat worden op vaste afgesproken tijden gevolgd. U dient minimaal 10 lessen af te nemen. U heeft de mogelijkheid de wekelijkse lessen over 12 weken te spreiden of tweewekelijkse lessen over 24 weken te spreiden. Daarna wordt een nieuwe periode van tien lessen gestart met een nieuwe betaling. Restitutie van het betaalde lesgeld is niet meer mogelijk.
 2. Gemiste lessen kunnen, mits ten minste 24 uur van tevoren afgemeld, ingehaald of verplaatst worden. Wanneer de leerling die individuele lessen of lessen op maat volgt, geen gebruik maakt van een afgesproken les i.v.m. overmacht, ziekte of andere reden, is niettemin lesgeld verschuldigd. De inschrijving voor een cursus, workshop of individuele lessen is niet overdraagbaar.

Betaling
De betaling vindt plaats via bancaire overboeking of iDEAL twee weken voor de lessen, cursus of workshop.
Bankrelatie: Triodos, rekeningnummer NL50 TRIO 0786 8390 82 t.a.v. Caracola Taaltrainingen Spaans.
Vermeld bij overschrijving: ‘Naam van de leerling die de cursus volgt, naam van de cursus en jaar’

Wijzigingen
La Caracola Taaltrainingen Spaans behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wanneer u vervolgens gebruik maakt van deze website bent u automatisch gebonden aan de gewijzigde voorwaarden.

Indien u na het lezen van de informatie op deze website nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met La Caracola.


Privacy

La Caracola gebruikt uw gegevens uitsluitend om ten behoeve van de deelname aan onze activiteiten, met u in contact te kunnen treden of om u te kunnen informeren over onze activiteiten. In geen geval zullen wij uw persoonsgegevens aan derden verstekken. Tevens zullen wij zorgdragen voor een goede beveiliging van uw gegevens. Indien u uw gegevens wil wijzigen, aanvullen of laten verwijderen uit ons systeem, dan kunt u contact opnemen via contact@lacaracola.nl. Wij behouden ons het recht voor deze privacy-verklaring te allen tijde te mogen wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen via deze website bekendgemaakt worden.